Modellflygplan och helikoptrar

Standard

Modellflygplan och modellhelikoptrar är för många en populär hobby. Det finns en mängd olika typer och kategorier av modellflygplan, men oftast skiljer man på tre olika kategorier: friflyg, linflyg och radioflyg. Friflyg är som namnet antyder ett modellflygplan som saknar styrmekanism och följaktligen flyger helt fritt. Vid tävlingar är målet att planet ska flyga så […]